Letošní vítěz je ze Zlínského kraje

Marek Pavlica ze Starého Města dokázal, talent, píle, houževnatost a obrovská pokora  dokáží ze snu udělat skutečnost. To vše bylo možné vyčíst z táře Marka Pavlici když přebíral z rukou donátorů manželů Poláškových, majitelů společnosti Vitar mistrovský nástroj. Housle pro tuto příležitost postavil již tradičně Mistr Jaroslav Kohout

 

Dalším gratulantem byl hejtman Zlínského kraje Radim Holiš, který neskrýval radost z toho, že vítěz je právě z jeho kraje.

Ani páni ředitelé renomovaných orchestrů nepřišli s prázdnou Ředitel FBM Josef Němý a ředitel Západočeského symfonického orchestru Milan Muzikář Marka pozvali k vystoupení s jejich orchestry, předvede se jako sólista. Další koncertní vystoupení ho čeká s na turné adventních a vánočních koncertů po boku Václava Hudečka.

 

Mistrovský smyčec z dílny Luboše Odlase získala Klára Klánská, tedy druhé místo. Markéta A. Peldová získala cenu paní Nakakity, tedy třetí místo. Objevem roku se stal Milan Kostelenecký, ten byl na Akademii poprvé.

Díky Nadaci STADLER TRIER byli odměněni částkou 10.000,- Kč další studenti a to Jan Novák, Michael Foršt a Matej Pčolinský, tak byl oceněn jejich velký posun v práci.

 

Všem oceněným blahopřejeme a vážíme si úsilí všech zúčastněných studentů, protože příprava a studium vzhledem k uzavření prezenční bylo velmi náročné.

 

Marku, blahopřejeme

BLAHOPŘEJEME PAVLE TESAŘOVÉ

vítězce XX. ročníku Akademie Václava Hudečka , která se zúčastnila XXVII. ročníku Mezinárodní hudební soutěže v Miláně a v konkurenci mladých muzikantů z celého světa

získala II.místo. Koncert vítězů se konal ve slavném Verdiho sále, mladé umělce si přišlo poslechnout 1500 posluchačů. Kromě finanční odměny Pavla získala možnost  vytvoření  vlastní koncertní nahrávky. Pavlu můžete slyšet v rámci XXIV. ročníku Akademie Václava Hudečka  a to 1. srpna 2020 v kostele sv. rodiny v Luhačovicích nebo 2. srpna 2020 v kostele Narození Panny Marie ve Štípě.        

                  

 

Studenti přijatí do XXIII. ročníku AVH

 

1/ Kristian Mráček  

2/ Roman Červinka

3/ Markéta A. Peldová

4/ Michaela Kostková

5/ Matteo Hager

6/ Ivan Herák

7/ Kristýna Jungová

8/ Radovan Siman

9/ Marek Pavlica 

10  Marie Hasoňová

11/ Klára Lešková

12/ Kateřina Krejčová

13/Matěj Pčolínský

14/ David Hernych

15/ Silvia Vendrame

16/ Kateřina Tumpachová

Vítězkou XX. ročníku je sedmnáctiletá PAVLA TESAŘOVÁ z Řevnice

Mistrovský nástroj postavil Mistr houslař Jaroslav Kohout, zakoupil a vítězce předal MUDr. Jan Petr. Dále obdržela cenu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka.

Druhé místo a mistrovský smyčec od Mistra Luboše Odlase získala italská studentka LUCILLA MARIOTTI.

Cenu paní Nakakity a třetí místo obsadil JOSEF VLČEK z Říčan.

Blahopřejeme oceněným XIX. ročníku Akademie Václava Hudečka v Luhačovicích

Vítězkou se stala šestnáctiletá ELIŠKA KUKALOVÁ z Prahy, mistrovský nástroj postavil Mistr Houslař Karel Vávra z Prahy, housle pro vítězku zakoupila realitní kancelář Maxima reality a předala zástupkyně společnosti paní Helena Petříčková. Cena hejtmana byla rovněž ohodnocením výkonu mladé umělkyně, předal hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák.
Druhé místo a mistrovský smyčec pro tuto příležitost postavil a daroval pan Luboš Odlas
Z Lubů u Chebu. Získala jej šestnáctiletá PAVLA TESAŘOVÁ z Prahy.
Třetí místo, cenu paní Nakakity získal patnáctiletý KRYŠTOF KOHOUT z Plzně.
 
Byly rozdány i další ceny:
Kateřina Krejčová, skokan roku, Cena Art Gallery Luhačovic
Marie Hasoňová, Cena České průmyslové zdravotní pojišťovny
Kristýna Jungová, Cena Českých houslařů, věnoval Josef Holiš z Lubů u Cheb
Larisa Palochová, Cena Anděla ze Znojm
Miriam Magdalena Haniková, Cena Anděla ze Znojma

Blahopřejeme oceněným XVIII. ročníku Akademie Václava Hudečka v Luhačovicích

Vítězkou se stala dvacetiletá LUDMILA PAVLOVÁ z Prahy. I letos pro tuto příležitost postavil mistrovský nástroj Mistr houslař Petr Rácz Z Lubů u Chebu, cenu předal Prof. Jaroslav Rybka, její výkon ocenil i hejtman Zlínského kraje, MVDr. Stanislav Mišák Cenou hejtmana.

 

Druhé místo a mistrovský smyčec z dílny Luboše Odlase získala teprve patnáctiletá ELIŠKA KUKALOVÁ z Prahy

 

Třetí místo, Cenu paní Nakakity dvaadvacetiletý MAREK BLAHA z Ratíškovic 

 

Byly rozdány i další ceny:

Motivační cenu, Voucher od pojišťovny ČPZP – PAVLA TESAŘOVÁ

Cenu generálního ředitele Lázeňských hotelů Miramare MVDr. Antonína Plachého - JIHONG KIM 

Cenu Art Gallery Luhačovice - KAROLÍNA KUKOLOVÁ 

Cenu Českých houslařů - MATOUŠ PĚRUŠKA 

Cenu za čestné obhájení I. místa z loňského roku ANTON ČONKA 

Ceny manželů Havlíkových a hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka -  KLÁRA LEŠKOVÁ + FILIP ZAYKOV 

Cena za přednes skladby italského mistra Nicoly Paganiniho – MIRIAM MAGDALENA HANIKOVÁ 

 

Letos již po sedmé se postaral primář oční kliniky GEMINI, MUDr. Pavel Stodůlka o zrakové problémy našeho studenta Matouše Pěrušky, Ještě v průběhu Akademie mu provedl nejen oční operaci, ale také o něj pečuje nadále stejně jako u šesti předešlých našich studentů. Děkujeme ze srdce.

Blahopřejeme oceněným XVII. ročníku Akademie Václava Hudečka v Luhačovicích

Vítězem se stal 21letý Anton Čonka z Prahy, který získal mistrovský nástroj postavený mistrem Petrem Ráczem z Lubů u Chebu, cenu předala ředitelka společnosti RENOMIA, a.s. paní Jiřina Nepálová. Uvedená společnost patří již 15 let mezi významné sponzory akademie.

 

II. cena Ludmila Pavlová (19) z Prahy získala smyčec z dílny Luboše Odlase

III. cena Pavla Tesařová (14) z Řevnic

 

Dále byly uděleny dvě ceny manželů Havlíkových, které získali Matouš Pěruška (21) a Larisa Palochová (14) z Prahy.

 

Cenu Českých houslařů věnoval Josef Holiš z Lubů u Chebu získala Viktoria Charapenka (20) z Běloruska, která v současné době studuje v Praze a je žačkou Jiřího Vodičky - vítěze z roku 2002.

 

Cenu Art gallery Luhačovice získala Alžběta Kuchlerová (16) z Kojetína a stala se i skokanem roku.

 

Cenu Sdružení V. Hudečka obdržela Miroslava Vážanská (16) z Prahy.

 

Motivační cenu získal  Filip Zaykov (16) z Prahy.

 

Již po několik let věnuje péči našim studentům primář oční kliniky Gemini MUDr. Pavel Stodůlka, nabízející operaci očí studentům, kteří zákrok potřebují, ale nemohou si jej z finančních důvodů dovolit. Letos se stala jeho klientkou Veronika Mojzešová, které pan doktor provedl bezplatnou operaci a věnuje jí pooperační péči. Děkujeme.

 

Blahopřejeme oceněným XVI. ročníku Akademie Václava Hudečka v Luhačovicích

Vítězkou XVI. ročníku Akademie Václava Hudečka se stala Markéta Říhová /24/ z Nebílov. Získala mistrovský nástroj postavený Mistrem Petrem Raczem z Lubů u Chebu, zúčastní se spolu s Václavem Hudečkem adventních a vánočních koncertů. Její výkon ocenil také hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák osobním darem. Bonusem byla operace očí na zlínské klinice Gemini.

Blahopřejeme……

 

Dále byli oceněni:

II. cena

Matouš Pěruška /20/ Praha – Smyčec z dílny Luboše Odlase – Ateliér Saldo

 

III. cena

Cena Paní Nakakity – Eliška Kukalová /13/ Praha

 

Cenou manželů Havlíkových byly oceněny

Veronika Mojzešová /20/ Praha

Eva Schäferová /17/ Liberec

Marie Hujerová /21/ Ostrava, Martinov

 

Cena Art Gallery Luhačovice

Jakub Stoklasa /19/ Plumlov

Klára Lešková /14/ Unhošť

 

Cenu českých houslařů věnoval Josef Holiš, Luby u Chebu

Jacopo Cacciamani /20/ Itálie

 

Všem oceněným blahopřejeme.

Blahopřejeme vyznamenaným studentům XV. ročníku:

1/ Markéta Dominikusová – získává mistrovský nástroj postavený mistrem Petrem Raczem z Lubů u Chebu, aktivní účast na Adventních a Vánočních koncertech Václav Hudečka a  Cenu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka

 

2/ Anton Čonka – mistrovský smyčec postavený mistrem Lubošem Odlasem v ateliéru Saldo

 

3/ Veronika Košatová – Cena paní Nakakity

 

Dále byli oceněni:

Jan Mráček – Cena University Tomáš Bati ve Zlíně

 

Kateřina Krejčová – Cena Art Gallery Luhačovice

 

Filip Zaykov  - „Skokan roku“, cena manželů Havlíkových

 

Eliška Kukalová – Cena Josefa Holiše

 

Jan Michálek a Alžběta Kuchlerová - Cena manželů Havlíkových

 

 

Blahopřejeme vyznamenaným studentům XIV. ročníku

1. místo   Marek Pavelec 21 let Karlovy Vary, získal mistrovský nástroj postavený v ateliéru Akord Kvint v Lubech Chebu  a možnost účastnit se Adventních a Vánočních koncertů spolu s Václavem Hudečkem

Získal  také ocenění hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka

 

2. místo  Markéta Dominikusová  15 let Letohrad, mistrovský smyčec z Ateliéru Saldo Luboše Odlase Luby u Chebu dále jí byly zapůjčeny mistrovské housle houslařem Martinem Petlachem

 

3. místo  Martin Balda 21 let Bratronice – cena paní Nakakity

 

Dále byli oceněni :

Cenu manželů Havlíkových získal Anton Čonka 18 let Praha a Dmitrij Večer 17 let Praha

 

Cenu Josefa Holiše  získal Jan Mráček 19 let Praha, cena byla udělena za vzornou reprezentaci Akademie v soutěži Pražského jara, kde získal v těžké mezinárodní konkurenci 2. místo

 

Mimořádnou cenu získala - Veronika Kašatová 19 let, Zadní Třebáň, za přednes koncertní skladby, cena ART GALLERY Luhačovice 

 

Skokan roku – Tereza Valyiová 22 let Frydek – Místek, cena ART GALLERY Luhačovice

Vyhledávání

Kontakt

Sdružení Václava Hudečka pro pořádání houslových kurzů Miroslava Krumpolcová

Kvítková 4703
760 03 Zlín
Česká republika
+420 571 117 130
+420 602 824 587

Akademie Václava Hudečka - ocenění houslisté

ROK     VÍTĚZ

1997   Radim Kresta                

1998   Romana Zieglerová

1999   Ivana Kovalčíková

2000   Hana Hložková

2001   Jana Nováková - Vonášková

2002   Jiří Vodička

2003   Petr Matěják

2004   Lenka Matějáková

2005   Josef Špaček

2006   J. Mráček, M. Janoušková

2007   Barbora Valečková

2008   M. Mátlová, J. Junek

2009   M. Mátlová, J. Junek

2010   Marek Pavelec

2011   Markéta Dominikusová

2012   Markéta Říhová

2013   Anton Čonka

2014   Ludmila Pavlová

2015   Eliška Kukalová

2016   Pavla Tesařová

2017   Klára Lešková

2018  Marie Hasoňová 

2019  Matteo Hager a Kateřina Krejčová

2020  David Hernych 

2021  Marek Pavlica