Poděkování partnerům XXVII. ročníku  Akademie Václava Hudečka

Hejtmanovi Zlínského kraje za udělenou záštitu projektu a osobní účast na koncertech.

 

Primátorovi statutárního města Zlín Jiřímu Korcovi za udělenou záštitu projektu.

 

Paní náměstkyni Martině Hladíkové za osobní účast na koncertě  v kostele ve Štípě a projevený zájem o projekt.

 

Starostovi města Luhačovice Marianu Ležákovi za vytvoření podmínek pro zdárný průběh projektu a osobní účast na koncertech  Akademie Václava Hudečka.

 

                                               Za finanční podporu

Kulturnímu fondu Zlínského kraje, městu Luhačovice, Nadaci Stadeler Trier, Nadaci Tomáše Bati.

 

                                               Zvláštní poděkování

Ředitelce léčebných lázní Miramare Veronice Záhorové, řediteli ZŠ Luhačovice Pavlu Kurtinovi, řediteli KKC Elektra Luhačovice Janu Zavřelovi, generálnímu řediteli Lázní Luhačovice, a.s. Jiřímu Dědkovi, řediteli FBM Zlín Josefu Němému, zástupci Západočeského symfonického orchestru Mariánské lázně Milanu Muzikářovi a řediteli festivalu J.J. Ryby Šimonu Kaňkovi, řediteli CSP Zlín Milanu Antošovi.

 

                                         Za finanční pomoc společnostem

RENOMIA, a,s., KEB –EGE spol. s r.o., Vitar, s.r.o., Blok, spol. s r.o., Delta  Reisen s.r.o.,Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, IVF Zlín, Prediko s.r.o., Nadačnímu fondu Folklorika, Continental  Barum.s.r.o.

 

                                                       Donátorům

Europoslankyni Michaele Šojdrové, Mistru Luboši Odlasovi za 23 smyčců věnovaných studentům, panu Martinu Tesaříkovi, manželům Čižmařovým, manželům Poláškovým, panu Zdeňku Pošvovi, panu Josefu Krůželovi a mnoha dalším Dobrým andělům, kteří nezištně pomáhají

 

Věříme, že nám zůstanete věrni, abychom mohli pokračovat , vždyť další ročníkbude již  od 29. července do 10. srpna 2024. Těšíme se s Vámi na shledanou na koncertech 28. ročníku Akademie Václava Hudečka.

 

Poděkování partnerům XXVI. ročníku  Akademie Václava Hudečka

Hejtmanovi Zlínského kraje Radimu Holišovi za udělenou záštitu  a osobní účast na koncertech.    

Primátorovi statutárního města Zlín Jiřímu Korcovi za udělení záštity koncertu  pořádaném v kostele  ve   Zlíně –Štípě.

Starostovi města Luhačovice Marianu Ležákovi za vytvoření podmínek pro zdárný průběh Akademie.

 

Za finanční podporu

Kulturnímu fondu Zlínskému kraje, města Luhačovice a města Zlín.

 

Donátorům

Manželům Poláškovým, Mistru  Luboši Odlasovi, Martinu Tesaříkovi, Vítkovi Jindrlemu,

Josefu Krůželovi, Janu Pasečnému, Zbyšku Čižmařovi, Zdeňku Pošvovi

 

Zvláštní poděkování

Veronice Záhorské ředitelce Léčebných lázní Miramare, Pavlu Kurtinovi řediteli ZŠ Luhačovice, Milanu  Antošovi řediteli  CSP Zlín, Magdaleně Nováčkové ředitelce Nadace Stadler – Trier, Pavlu Stojarovi náměstku primátora,  Josefu Němému řediteli FBM Zlín, Milanu Muzikářovi řediteli Západočeského symfonického orchestru Mariánské Lázně

 

Za důvěru společnostem

Společnost KEB – EGE, Renomia, a.s., Geniczech – M, Nadaci Tomáše Bati,  Nadačnímu fondu Folklorika, spol. Vitar,s.r.o., Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, IVF Zlín, Prediko s.r.o., Holík International s.r.o., Continental Barum, s.r.o.

 

Děkujeme

 

 

Partneři pro XXVI. ročník.docx (14483)

Mezi gratulanty vítězi Marku Pavlicovi byl i hejtman Zlínského kraje Ing. Radim Holiš.

Slavnostní akt zasazení Stromu života

sledovalo spousta diváků, posluchačů koncertů i náhodných diváků. Zúčastnili se manželé Hudečkovi, studenti Akademie program zpestřili malým koncertem. Úvodního slova se ujal starosta města Ing. Marian Ležák, poté hovořil MUDr. David Rumpík, který sakuru pro výsadbu zakoupil. Slavnostní akt zakončil pan Václav Hudeček malým zavzpomínáním na začátky v Luhačovicích.

 

 

Poděkování partnerům XXV. ročníku Akademie Václava Hudečka

 

Hejtmanovi Zlínského kraje Ing. Radimu Holišovi za udělenou záštitu a osobní účast na koncertech.

 

Za finanční podporu

      Kulturnímu fondu Zlínského kraje, města Luhačovice a města Zlín.

 

Donátorům

Manželům Poláškovým, Mistru smyčcaři Luboši Odlasovi, Ing. Martinu Tesaříkovi, Ing. Vítu Jindrlemu, Ing. Zbyšku Čižmařovi, Ing. Josefu Krůželovi.

 

Za partnerství jednotlivých koncertů

Ing. Michaele Šojdrové poslankyni EP, Ing. Marianu Ležákovi starostovi města Luhačovice, Ing. Jiřímu Dědkovi výkonnému řediteli spol. Lázně Luhačovice, a.s, Mgr. Pavlu Stojarovi náměstkovi primátora města Zlín.

 

Zvláštní poděkování patří

Veronice Záhorské ředitelce spol. Léčebné lázně Miramare, Mgr. Pavlu Kurtinovi řediteli ZŠ Luhačovice, Ing. Haně Slovákové ředitelce MěDk Elektra, Ing. Milanu Antošovi řediteli CSP Zlín, Nadaci Stadler- Trier, RNDr. Josefu Němému řediteli FBM Zlín, MgA. Milanu Muzikářovi řediteli Západočeského symfonického orchestru, Mistru houslaři Jaroslavu Kohoutovi.

 

Za důvěru společnostem

Spol.KEB-EGE, České průmyslové zdravotní pojišťovně, Renomia a.s., Geniczech-M, Nadaci Tomáše Bati, Nadačnímu fondu Folklorika, Vitar s.r.o.,

IVF Zlín, Prediko,Holík International s.r.o., Continental Barum s.r.o.

 

 

Děkujeme, bez vás bychom to nedokázali

 

V Luhačovicích skončila Akademie Václava Hudečka

ZLÍNSKÝ KRAJ – Slavnostním ceremoniálem byl v pátek 7. srpna zakončen 24. ročník Akademie Václava Hudečka a 13. ročník festivalu Svátky hudby v Luhačovicích. Projekt se konal pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka.

 

„Děkuji všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu letošního ročníku Akademie Václava Hudečka. Studentům přeji mnoho úspěchů v dalších letech a vítězům gratuluji,“ uvedl hejtman Jiří Čunek.

 

Vítězem letošního ročníku se stal šestnáctiletý David Hernych, který svým prvenstvím získal mistrovský nástroj – housle, právo vystupovat po boku Václava Hudečka na jeho Adventních a Vánočních koncertech a dále pozvání ředitele Symfonického orchestru Mariánské Lázně a ředitele Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín k sólovému vystoupení. Druhé místo obsadil sedmnáctiletý Kristian Mráček, který obdržel smyčec z dílny Mistra smyčcaře Luboše Odlase. Cenu paní Nakakity za třetí místo získala šestnáctiletá Klára Klánská.

 

Letošního ročníku Akademie Václava Hudečka se zúčastnilo 18 studentů ve věku od 14 do 25 let. Ti měli možnost pracovat pod vedením lektorů Václava Hudečka a profesora Jiřího Fišera. Klavírní doprovod po celou dobu výuky i na koncertech zajišťoval renomovaný klavírista Lukáš Klánský. Všichni studenti se představili na třech absolventských koncertech, kde jejich výkony sledovala a hodnotila odborná porota. 

 

XXIV. ročník Akademie Václava Hudečka se uskuteční v termínu od 27/07 do 08/08/20 v plném rozsahu.

Již nyní děkujeme za důvěru hejtmanovi Zlínského kraje JIŘÍMU ČUNKOVI projevenou osobní záštitou projektu.

 

Děkujeme také partnerům, bez jejichž pomoci bychom Akademii nemohli uspořádat: 

Zlínskému kraji 

Městu Luhačovice 

Městu Zlín 

Společnosti Lázně Luhačovice a.s. 

Společnosti ROYAL – SPA 

Společnosti Vitar s.r.o. – rodině Poláškové 

Společnosti RENOMIA – paní ředitelce Jiřině 

Nepalové Nadaci Tomáše Bati

KEB EGE s.r.o. – Ing. Vítu Jindrlemu 

Společnosti PRDIKO 

IVF Zlín 

Continental s.r.o. 

České průmyslové zdravotní pojišťovně 

Ateliéru Saldo – Luboši Odlasovi 

MUDr. Janu Petrovi 

manželům Čižmařovým 

 

Děkujeme a těšíme se na viděnou v Luhačovicích:

europoslankyni Michaele Šojdrové 

Michaele Blahové člence Rady ZK

 

Partneři

P O D Ě K O V Á N Í


Za důvěru vyjádřenou záštitou projektu a osobní účastí

hejtmanovi Zlínského kraje MVDr. Stanislavu Mišákovi.


Za finanční podporu

Fondu Zlínského kraje, Kulturnímu fondu města Zlína, městu Luhačovice.

 

 Poděkování donátorům

dlouholetému podporovateli studentů Akademie V. Hudečka MUDr. Janu Petrovi. Mistru Luboši Odlasovi, který dvacet let pro tuto příležitost staví a věnuje mistrovský smyčec. Za dlouholetou podporu projektu MUDr. Jaroslavu Rybkovi CSc., Ing. Martinu Tesaříkovi a Ing. Vítu Jindrlemu.
 

Poděkování za partnerství jednotlivých koncertů

manželům Poláškovým, s.r.o., MUDr. Jiřímu Maštálkovi, poslanci EP, Ing. Michaele Šojdrové, poslankyni EP, Ing. Ladislavu Kryštofovi, radnímu ZK, MUDr. Eduardu Bláhovi, generálnímu řediteli Lázní Luhačovice, a.s., Ing. Marii Semelové, starostce Luhačovic.
 

Zvláštní poděkování

Veronice Záhorské, ředitelce spol. Léčebné Lázně Miramare, Mgr. Romanu Leblochovi, řediteli ZŠ Luhačovice, Ing. Haně Slovákové, ředitelce MěDK Elektra, panu Vladimíru Ohlídalovi majiteli Art Gallery Luhačovice, Ing. Milanu Antošovi, řediteli CSP Zlín, paní Anně Kneblové, ředitelce hotelu Praha Luhačovice, Ing. Zbyšku Čižmařovi, Davidu Karolovi, šéfredaktorovi Zlínského deníku.
 

Poděkování za důvěru společnostem

Continental Barum, s.r.o., Lázně Luhačovice, a.s., Léčebné lázně Miramare, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., RENOMIA, a.s. , MITAS, a.s., Geniczech-M, s.r.o., Nadace T. Bati, Vitar, s.r.o., IVF Zlín Czech Republic, Prediko, s.r.o., Akord Kvint, spol. s r.o., pekařství Javor Vlčnov

 

Mediálním partnerům

Zlínský deník a Český rozhlas Brno

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Sdružení Václava Hudečka pro pořádání houslových kurzů Miroslava Krumpolcová

Kvítková 4703
760 03 Zlín
Česká republika
+420 571 117 130
+420 602 824 587