Partneři

P O D Ě K O V Á N Í


Za důvěru vyjádřenou záštitou projektu a osobní účastí

hejtmanovi Zlínského kraje MVDr. Stanislavu Mišákovi.


Za finanční podporu

Fondu Zlínského kraje, Kulturnímu fondu města Zlína, městu Luhačovice.

 

 Poděkování donátorům

dlouholetému podporovateli studentů Akademie V. Hudečka MUDr. Janu Petrovi. Mistru Luboši Odlasovi, který dvacet let pro tuto příležitost staví a věnuje mistrovský smyčec. Za dlouholetou podporu projektu MUDr. Jaroslavu Rybkovi CSc., Ing. Martinu Tesaříkovi a Ing. Vítu Jindrlemu.
 

Poděkování za partnerství jednotlivých koncertů

manželům Poláškovým, s.r.o., MUDr. Jiřímu Maštálkovi, poslanci EP, Ing. Michaele Šojdrové, poslankyni EP, Ing. Ladislavu Kryštofovi, radnímu ZK, MUDr. Eduardu Bláhovi, generálnímu řediteli Lázní Luhačovice, a.s., Ing. Marii Semelové, starostce Luhačovic.
 

Zvláštní poděkování

Veronice Záhorské, ředitelce spol. Léčebné Lázně Miramare, Mgr. Romanu Leblochovi, řediteli ZŠ Luhačovice, Ing. Haně Slovákové, ředitelce MěDK Elektra, panu Vladimíru Ohlídalovi majiteli Art Gallery Luhačovice, Ing. Milanu Antošovi, řediteli CSP Zlín, paní Anně Kneblové, ředitelce hotelu Praha Luhačovice, Ing. Zbyšku Čižmařovi, Davidu Karolovi, šéfredaktorovi Zlínského deníku.
 

Poděkování za důvěru společnostem

Continental Barum, s.r.o., Lázně Luhačovice, a.s., Léčebné lázně Miramare, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., RENOMIA, a.s. , MITAS, a.s., Geniczech-M, s.r.o., Nadace T. Bati, Vitar, s.r.o., IVF Zlín Czech Republic, Prediko, s.r.o., Akord Kvint, spol. s r.o., pekařství Javor Vlčnov

 

Mediálním partnerům

Zlínský deník a Český rozhlas Brno

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Sdružení Václava Hudečka pro pořádání houslových kurzů Miroslava Krumpolcová

Kvítková 4703
760 03 Zlín
Česká republika
+420 571 117 130
+420 602 824 587