Akademie Václava Hudečka Luhačovice

Akademie Václava Hudečka v Luhačovicích vznikla původně jako houslové kurzy, které Václav Hudeček založil v roce 1997 společně se svým učitelem z dětství Bohumilem Kotmelem. První dva ročníky se konaly v Kroměříži. Poté se z organizačních důvodů přesunuly do Luhačovic, kde se konají až do dnešních dnů. Profesor Kotmel se po několika letech rozhodl pro jiné aktivity a houslové kurzy zůstaly plně v rukou Václava Hudečka.

Už v prvních letech po přesunu do Luhačovic se k houslovým kurzům přidaly i koncerty a tím i změna názvu na Akademii Václava Hudečka a posléze i festival Svátky hudby, který manželé Hudečkovi organizují v Praze již od roku 1992 ale i v Třebíči a Litoměřicích. Na všech festivalech tohoto jména jsou prezentováni mladí čeští talentovaní umělci.

Systém, jakým funguje luhačovická Akademie je dílem paní Evy Hudečkové. Když jsme na prvních ročnících houslových kurzů zjistili, že ti netalentovanější nevlastní většinou kvalitní nástroj, Eva přišla s ideou, že by bylo určitě úctyhodné a prospěšné pomáhat nejen dobrou odbornou radou, ale i nějakým zásadnějším počinem. A tak jsme začali shánět finanční prostředky, aby každý rok ten nejlepší účastník naší Akademie obdržel mistrovský nástroj. Navíc se nám ohlásil i výrobce špičkových smyčců pan Luboš Odlas, který nabídl, že nám každým rokem vyrobí mistrovský smyčec, který daruje tomu druhému nejlepšímu. A aby toho nebylo dost, z Japonska nám pravidelně posílá finanční podporu paní Yokko Nakakita, kterou se uhradí třetí hlavní cena. A takto vše probíhá již od 1. ročníku v Luhačovicích. Do roku 2023 bylo darováno 25 mistrovských houslí a stejný počet mistrovských smyčců a bezpočet finančních podpor. Většinu nástrojů, které jsme doposud těm nejlepším předali byly pořízeny hlavně díky štědrým mecenášům, ale i přímými dary od Mistrů houslařů Petlacha, Holpucha a Kohouta. Nastala však i situace, kdy nástroj uhradili sami manželé Hudečkovi.

Během celého trvání Akademie se jako klavírní spolupracovníci vystřídali špičkoví umělci a pedagogové manželé Pančochovi, Slávka Vernerová-Pěchočová, Petr Adamec a v současné době Lukáš Klánský. Jak běžel čas, z našich prvních vítězných absolventů se postupně stali uznávaní housloví virtuosové. Špičkoví sólisté, koncertní mistři našich předních orchestrů, kvartet, komorních ansámblů a úspěšní pedagogové. V době jejich dospívání a přechodu do stavu kolegů profesionálů vznikla myšlenka, že by ti nejlepší mohli působit na naší Akademii jako asistenti Václava Hudečka. Stalo se tak v případě nejčastějšího účastníka a nejúspěšnějšího absolventa Jana Mráčka, který po dva roky zdatně zvládal pedagogické vedení. Jak mu ale začaly přibývat koncerty, bylo stále složitější najít volný termín pro naší Akademii. Podobně tomu bylo a je i u dalších bývalých absolventů. Proto Václav Hudeček oslovil svého přítele a jednoho z nejlepších a nejúspěšnějších současných houslových pedagogů prof. Jiřího Fišera. Díky jeho souhlasu do dnešních dnů spolupracuje s Václavem Hudečkem na výuce budoucích houslových virtuózů.

Kromě hlavních cen mají ti nejlepší studenti možnost absolvovat řadu sólových koncertů s Václavem Hudečkem, účastnit se na vystoupeních v cyklu „Má vlast“, který vznikl na podporu mladých českých hudebníků. Autorkou projektu je Eva Hudečková. Koncerty zaznamenává a opakovaně vysílá nekomerční televize Noe. Od roku 1999 je ředitelkou Akademie Václava Hudečka paní Miroslava Krumpolcová a od roku 2024 manažerkou Veronika Pospíšilová.

Akademie Václava Hudečka je zcela jedinečná. Studenti prožívají pobyt na Akademii v penzionu Agape, který mají po dobu trvání Akademie celý k dispozici a kde se mohou připravovat stejně jako mohou k práci využívat třídy Základní školy, kde probíhá výuka. Těší nás, že se naši absolventi ve většině případů mnohokrát vrací, a to i ti, kteří již vyhráli, a nemohou proto získat žádnou jinou cenu, pouze dobré rady lektorů. Seznam našich nejúspěšnějších účastníků svědčí o tom, že v Luhačovicích vítězí opravdu jen ti nejlepší.

Václav Hudeček