lektor

Jiří Fišer je absolventem Plzeňské konzervatoře ve třídě M. Macháčka a HAMU ve třídě prof. A. Moravce. V roce 1977 se aktivně zúčastnil mistrovského kurzu u N. Milsteina. V letech 1978 – 1985 zastával místo zástupce koncertního mistra v Sukově komorním orchestru a poté nastoupil jako primárius Doležalova kvarteta, kde působil do roku 2004.

Od roku 1996 je pedagogicky činný na Gymnáziu a Hudební škole hlavního města Prahy a na Pražské konzervatoři. Zcela mimořádné umělecké a mezinárodní soutěžní úspěchy žáků a absolventů – např. Jan Mráček, Petra Vilánková, Petr Matěják – jej řadí mezi přední houslové pedagogy současnosti.